KHOÁ HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG TRÊN CHỨNG TỪ

Khóa học kế toán kèm riêng 1-1 giảng dạy trực tiếp trên bộ chứng từ gốc của doanh nghiệp, trang bị
cho học viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ kế toán, giúp ứng dụng dễ dàng
trong hoạt động thực tiễn doanh nghiệp.

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

Những người bắt đầu từ
con số 0 về kế toán

Sinh viên mới tốt nghiệp và đã
đi làm kế toán tại doanh nghiệp

Kế toán chưa đủ khả năng thực hiện
báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Chủ doanh nghiệp muốn hiểu BCTC
và kiểm soát bộ máy kế toán

GIÁ TRỊ MANG LẠI

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Hướng dẫn hạch toán mua hàng, bán hàng và mở hóa đơn của doanh nghiệp để hạch toán trực tiếp trên chứng từ.
 • Cách hạch toán khi doanh nghiệp mua công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận văn phòng và bộ phận sản xuất.
 • Cách hạch toán khi doanh nghiệp mua tài sản cố định sử dụng cho bộ phận quản lý và bộ phận sản xuất hoặc xây dựng.
 • Hướng dẫn hạch toán các khoản lương và bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn tập hợp các khoản doanh thu và chi phí để lập các bút toán cuối kỳ kết chuyển xác định lãi/lỗ.
 • Viết hóa đơn giá trị gia tăng và cách xử lý khi viết sai hóa đơn.
 • Lập báo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý (hướng dẫn cách cân đối số thuế phải nộp); hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh khi có sai sót.
 • Thực hành lập tờ khai lệ phí môn bài, cách viết giấy nộp tiền lệ phí môn bài nộp qua mạng cho Cơ quan Thuế
 • Thực hành lập báo cáo thuế Thu nhập cá nhân: Tháng, quý, quyết toán cuối năm
 • Thực hành lập báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp: Quý, quyết toán năm (Cách cân đối Doanh thu và các khoản chi phí được trừ, không được trừ)
 • Thực hành lập phiếu thu, chi, nhập, xuất và hoàn thiện thành bộ chứng từ đầy đủ trước khi hạch toán.
 • Lập định mức tiêu hao Nguyên vật liệu, bảng tính giá thành sản phẩm.
 • Thực hành lập bảng trích khấu hao Tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ.
 • Lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.
 • Thực hành lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp với loại hình Doanh nghiệp.
 • Thực hành nhập liệu và xử lý dữ liệu
 • Thực hành cân đối Doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng quý để tư vấn cho Doanh nghiệp (tránh việc không kịp thời để DN phải nộp nhiều tiền thuế)
 • Thực hành hạch toán lãi , lỗ và tính ra số thuế phải nộp trong kỳ (Giảng viên sẽ chia sẻ lại những kinh nghiệm thực tế đã làm tại các Doanh nghiệp)
 • Thực hành kết chuyển các bút toán cuối kỳ để xác định kết quả lãi/lỗ của Doanh nghiệp.
 • Phương pháp đặt công thức trên Excel để lập sổ và Báo cáo tài chính; lập các bút toán cuối kỳ để kết sổ và BCTC trên phần mềm kế toán.
 • Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản: Kỹ năng đối chiếu kiểm tra để phát hiện sai sót trên bảng cân đối phát sinh.
 • Lập bảng báo cáo tình hình tài chính
 • Lập bảng kết quả kinh doanh
 • Lập bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 • Lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (nhân viên ký hợp đồng dài hạn, thời vụ và cách quyết toán thay)+ Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm

GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại, sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu,... và đã từng đảm nhiệm tư vấn, thực hiện quyết toán thuế cho các doanh nghiệp lớn tại các chi cục Thuế, Tổng cục Thuế.

đăng ký ngay

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Email

Số điện thoại


KHÓA HỌC DÀNH CHO AI

Những người bắt đầu từ
con số 0 về kế toán

Sinh viên mới tốt nghiệp và đã đi làm kế toán tại doanh nghiệp

Kế toán chưa đủ khả năng thực hiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Chủ doanh nghiệp muốn hiểu BCTC
và kiểm soát bộ máy kế toán

GIÁ TRỊ MANG LẠI

 • Nắm vững phương thức cân đối doanh thu và chi phí cho doanh nghiệp
 • Trang bị kỹ năng lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi tiếp nhận quyết toán và kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp từ cán bộ thuế
 • Giảng viên đào tạo kèm riêng, đồng hành cùng học viên đến khi thành thạo
 • Thành thạo quy trình kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính
 • Nắm vững phương pháp xây dựng định mức của doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau
 • Hiểu và nắm vững quy trình sắp xếp bộ hồ sơ chứng từ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế
 • Thực hành hoàn thiện bộ hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ cho doanh nghiệp
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Hướng dẫn hạch toán mua hàng, bán hàng và mở hóa đơn của doanh nghiệp để hạch toán trực tiếp trên chứng từ.
 • Cách hạch toán khi doanh nghiệp mua công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận văn phòng và bộ phận sản xuất.
 • Cách hạch toán khi doanh nghiệp mua tài sản cố định sử dụng cho bộ phận quản lý và bộ phận sản xuất hoặc xây dựng.
 • Hướng dẫn hạch toán các khoản lương và bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn tập hợp các khoản doanh thu và chi phí để lập các bút toán cuối kỳ kết chuyển xác định lãi/lỗ.
 • Viết hóa đơn giá trị gia tăng và cách xử lý khi viết sai hóa đơn.
 • Lập báo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý (hướng dẫn cách cân đối số thuế phải nộp); hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh khi có sai sót.
 • Thực hành lập tờ khai lệ phí môn bài, cách viết giấy nộp tiền lệ phí môn bài nộp qua mạng cho Cơ quan Thuế
 • Thực hành lập báo cáo thuế Thu nhập cá nhân: Tháng, quý, quyết toán cuối năm
 • Thực hành lập báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp: Quý, quyết toán năm (Cách cân đối Doanh thu và các khoản chi phí được trừ, không được trừ)
 • Thực hành lập phiếu thu, chi, nhập, xuất và hoàn thiện thành bộ chứng từ đầy đủ trước khi hạch toán.
 • Lập định mức tiêu hao Nguyên vật liệu, bảng tính giá thành sản phẩm.
 • Thực hành lập bảng trích khấu hao Tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ.
 • Lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.
 • Thực hành lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp với loại hình Doanh nghiệp.
 • Thực hành nhập liệu và xử lý dữ liệu
 • Thực hành cân đối Doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng quý để tư vấn cho Doanh nghiệp (tránh việc không kịp thời để DN phải nộp nhiều tiền thuế)
 • Thực hành hạch toán lãi , lỗ và tính ra số thuế phải nộp trong kỳ (Giảng viên sẽ chia sẻ lại những kinh nghiệm thực tế đã làm tại các Doanh nghiệp)
 • Thực hành kết chuyển các bút toán cuối kỳ để xác định kết quả lãi/lỗ của Doanh nghiệp.
 • Phương pháp đặt công thức trên Excel để lập sổ và Báo cáo tài chính; lập các bút toán cuối kỳ để kết sổ và BCTC trên phần mềm kế toán.
 • Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản: Kỹ năng đối chiếu kiểm tra để phát hiện sai sót trên bảng cân đối phát sinh.
 • Lập bảng báo cáo tình hình tài chính
 • Lập bảng kết quả kinh doanh
 • Lập bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 • Lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (nhân viên ký hợp đồng dài hạn, thời vụ và cách quyết toán thay)+ Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm
GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại, sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu,... và đã từng đảm nhiệm tư vấn, thực hiện quyết toán thuế cho các doanh nghiệp lớn tại các chi cục Thuế, Tổng cục Thuế.

LỊCH KHAI GIẢNG
Lộ trình khoá học:
Học phí:
(học kèm riêng 1-1)
Thời gian khai giảng:
Thời gian học:
(linh hoạt 3 ca)
Địa điểm:
Không giới hạn số buổi học(1)
Chỉ từ 3 triệu đồng(2)
Khai giảng liên tục không cần đợi lớp (3)
Ca 1: 8h30 - 11h
Ca 2: 14h - 16h30
Ca 3: 18h - 20h30
Tầng 3 tòa nhà Đồng Tâm- Ngõ 21 đường Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

(1) Số lượng buổi học có thể kéo dài, đào tạo đến khi thành thạo

(2) Có thể thay đổi tuỳ thuộc vào bộ chứng từ của doanh nghiệp

(3) Đăng ký học ngay, không cần đợi lớp

Tặng Phần mềm kế toán Misa có bản quyền
Tham gia miễn phí các buổi tập huấn, thuế, bảo hiểm mới nhất.
Tặng phần mềm kế toán Excel
Tham gia networking hỗ trợ việc làm kế toán tại hơn 100 doanh nghiệp
đăng ký ngay