Trang chủ /Tài liệu kế toán - Thuế/Chia sẻ kinh nghiệm kế toán - Thuế
CÁC KHOẢN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
(21/02/2020)

         1.  VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: Không được tính là chi phí được trừ

=> Tiền lương tiền công của chủ công ty TNHH 1 thành viên, DNTN (do cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì KHÔNG được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Căn cứ: Theo  điểm 2.6 khoản 2 điều 4 TT96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014/TT-BTC) Quy định về các khoản chi phí không được trừ:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”

=> Nếu có tính Tiền lương tiền công của chủ công ty TNHH 1 thành viên, DNTN thì cuối năm khi quyết toán Thuế TNDN loại chi phí này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán.

2. VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: Không chịu thuế TNCN

=> Tiền lương tiền công của chủ công ty TNHH 1 thành viên KHÔNG chịu thuế TNCN từ tiền công tiền lương.

Căn cứ: Theo  điểm 2 điều 2 TT111/2013/TT-BTC

 “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động”

=> Như vậy khoản tiền lương mà GĐ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ nhận được do chính bản thân GĐ chi trả không phải là thu nhập của người lao động nhận được từ người sử dụng lao động=> Do đó không chịu Thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI: Chủ DNTN, Công ty TNHH 1TV có phải đóng BHXH?

Căn cứ: Theo điểm đ, khoản 1, điều 2 NĐ115/2015/NĐ- CP ngày 11/11/2015 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: “ Người quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã có hưởng lương”

Và theo điều 4 luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày  26/11/2014 “ 18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.’’

=> Chủ DNTN, công ty TNHH 1 Thành viên có hưởng lương sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không hưởng lương thì không phải tham gia bảo hiểm.

??? VỀ BHYT: GĐ doanh nghiệp Tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên không hưởng lương nhưng vẫn được công ty đóng bảo hiểm y tế thì chi phí này có được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN??? => Theo CV65143/CT- TTHT ngày 2/10/2017 thì không được trừ khi xác định thuế TNDN.

  CHI PHÍ VÉ MÁY BAY, TIỀN LƯU TRÚ CHO GIÁM ĐỐC CTY TNHH 1 TV

=> Chi phí vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam cho Giám Đốc điều hành đồng thời là chủ CT TNHH 1 TV (do 1 cá nhân làm chủ) => KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT và không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ: Theo CV5421/CT-TTHT ngày 16/02/2017: “- Căn cứ Điều 14 TT129/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

=> Theo quy định trên, trường hợp Giám Đốc điều hành đồng thời là chủ CT TNHH 1 TV (do 1 cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy đinh tại hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty là khoản có tính chất tiền lương tiền công thì:

- Về Thuế TNCN: Khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chủ Công ty.

- Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty khoản chi cho củ Công ty nêu trên”.              

  

Bài viết cùng danh mục
Hỗ trợ
gmail
Copyright 2019 © PPI Việt Nam
Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn Thuế PPI Việt Nam

Trụ sở chính Hà Nội: Tầng 12 - tòa nhà Diamond Flower - 48 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

CN Nam Định: 106, đường Nguyễn Khánh Toàn , khu đô thị Bãi Viên, TP. Nam Định

CN Hải Dương: Số 1 Ngõ 144 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

CN Bắc Ninh: Số 6- Phố Đào Cam Mộc- Phường Vũ Ninh- TP. Bắc Ninh

Và các Tỉnh Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Hotline: 0964.787.599

Website: www.ppivietnam.vn         

 

   
Lượt truy cập: 69095328
Số người đang xem: 6