Trang chủ /Tài liệu kế toán - Thuế/Chia sẻ kinh nghiệm kế toán - Thuế
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2019
(18/10/2019)

PPI Việt Nam chia sẻ kiến thức trước khi cá nhân tự quyết toán thuế TNCN cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

- Phụ lục mẫu số 02 -1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ( mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)

- Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (bản sao)

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã chi trả của đơn vị hoặc hoặc tố chức trả thu nhập ở nước ngoài.

- Các chứng cứ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (chứng từ khấu trừ thuế: cá nhân sẽ chịu trach nhiệm về tính chính xác của thông tin bản sao)

Sau khi chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, bạn cần tải phần mềm kê khai quyết toán thuế HTKK:
- Cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế hoặc truy cập trang điện tử http://nhantokhai.gdt.gov.vn/, hoặc http://www.gdt.gov.vn/ để tải phần mềm kê khai quyết toán HTKK .
- Thực hiện cài đặt phần mềm theo hướng dẫn. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng, cá nhân có thể liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của CQT để được trợ giúp.

Tiếp theo là phần hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN:

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG VÀ NHẬP THÔNG TIN


1. Nhập Mã số cá nhân => nhấn Đồng ý. (nếu MST chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số thuế mới sau đó nhập thông tin NNT)

2. Nhập thông tin người nộp thuế:

+ Điền các thông tin bắt buộc có dấu (*)

+ Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01

Sau khi nhập thông tin vào bảng thông tin NNT thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường hợp, quyết toán thuế có thừa thuế mà NNT muốn hoàn thì ghi rõ số tài khoản (ghi rõ 3 cấp: Tên Ngân hàng, Chi Nhánh, Thành phố chi nhánh trực thuộc); Ví dụ: tài khoản số xxxxxxxxxx tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 11, TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, nhấn nút Đóng để về màn hình ban đầu

Lưu ý:

CQT cấp cục: CQT quyết toán cấp cục ; CQT quản lý: làCQT quyết toán trực tiếp

BƯỚC 2: PHẦN KÊ KHAI

Để vào mục tờ khai quyết toán: Vào " Quyết toán thuế TNCN" "Tờ khai 02/QTT-TNCN'' chọn "chính thức" cho tờ khai lần đầu, vào phần nhập tờ khai. Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình tự như sau:

1. Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN, nhập thông tin theo Mẫu vào phần I nếu người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ Chiếu. Nếu chưa có MST/CMND/Hộ Chiếu thì nhập vào phần II.

2. Tờ khai 02/QTT-TNCN, nhập các chỉ tiêu nếu có phát sinh như sau:

a. Tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam vào chỉ tiêu [23]; tổng số thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam vào chỉ tiêu [26];

b. Các khoản được giảm trừ: Từ thiện nhân đạo, khuyến học vào chỉ tiêu [31]; các khoản đóng BH được trừ vào chỉ tiêu [32]; Khoản đónggóp quỹ hưu trí tự nguyện được trừ vào chỉ tiêu [33];

c. Số thuế đã khấu trừ vào chỉ tiêu [37], đã tạm nộp vào chỉ tiêu [38], đã tạm nộp ở nước ngoài được giảm trừ vào chỉ tiêu [39], Đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trùng do quyết toán vào chỉ tiêu [40].

3. Nếu có số thuế nộp thừa: Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế TNCN nhập số thuế hoàn vào chỉ tiêu [47]. Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách NN khác thì nhập vào chỉ tiêu [48].

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm báo ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và NNT sửa lại cho hoàn chỉnh

BƯỚC 3: KẾT XUẤT, IN FILE:

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai nút in tờ khai 2 bản. Sau đó bấm nút Kết xuất => chọn Kết xuất XML để lưu file điện tử này (Lưu ý: Không thay đổi tên file).

BƯỚC 4: GỞI FILE:

Bước 1 Vào Đăng nhập (nhập chọn Cá nhân : Truy cập http://thuedientu.gdt.gov.vn/ Vào Hệ thống thuế điện tử MST, Mã kiểm tra -> Tiếp tục) -> Nhập ngày cấp MST (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới) , nhập Cơ quan thuế tỉnh/thành phố, Cơ quan thuế quản lý

Để tìm ngày cấp MST :

Cách 1: Mở 1 tab riêng vào website: tncnonline.com.vn => Tab Tra cứu MST => Chọn Cá nhân => Nhập MST hoặc CMND/Hộ chiếu và nhập mã xác nhận thông tin => Tìm kiếm => tìm Ngày cấp Mã số thuế

Cách 2: Tại trang thuedientu.gdt.gov.vn => Chọn “Tra cứu thông tin NNT” => Nhập MST hoặc số CMT => Nhập mã kiểm tra => Tra cứu => Tìm Ngày cấp Mã số thuế và cơ quan thuế quản lý để ghi đầy đủ thông tin ở Mục Đăng nhập

Lưu ý: “ngày cấp MST “ không phải “Ngày thay đổi thông tin”

Bước 2: Chọn Đăng nhập=> Quyết toán thuế

Vào Tab “Gửi tờ khai quyết toán”: Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):

- Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN).

- Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng:

* Trường Hợp 1: NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn)

Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả. Chọn file dữ liệu: chọn tệp đã kết xuất xml => nhập mã xác nhận thông tin => Gửi tờ khai.

* Trường Hợp 2: NNT không kê khai trực tiếp với cơ quan thuế, ( Đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn), Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm

- Trường Hợp 2.1: nhấn vào ô có thay đổi nơi làm việc , Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

1. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập, nơi cá nhân đăng ký GTGC cho bản thân

2. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú)

- Trường Hợp 2.2: nhấn vào ô không thay đổi nơi làm việc, Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4

3. Tại thời điểm quyết toán vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả.

Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán

Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập

4. Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Chọn file dữ liệu (*) chọn tệp đã kết xuất xml => nhập mã xác nhận thông tin => Gửi tờ khai.

Xuất hiện Thông báo nộp tờ khai thành công => Nộp tờ khai đã in tại CQT quyết toán (Bộ phận một cửa)

Trường hợp muốn kiểm tra trạng thái Tờ khai đã gửi: Vào Tab : Tra cứu tờ khai : Lựa chọn loại Tờ khai =>Chọn ngày gửi => Tra cứu (Mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế hay chưa)

Liên hệ với PPI Việt Nam để được hỗ trợ:

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế PPI Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Đồng Tâm, Ngõ 21 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Chi nhánh 1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh 2: Đường Nguyễn Khánh Toàn, Khu đô thị Bãi Viên, TP. Nam Định

Hotline: 0964.787.599 - 0907.847.988 

Email: info@ppivietnam.vn

Websitewww.ppivietnam.vn

Bài viết cùng danh mục
Copyright 2019 © PPI Việt Nam
ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 - Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông - Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P.Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0964.787.599

Website: www.ppivietnam.vn

Email: ktppivietnam@gmail.com

   
Lượt truy cập: 147040844
Số người đang xem: 14