Trang chủ /Tin tức thuế nổi bật/Tin thuế nổi bật
Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định chuyên nghiệp, giá tốt
(15/05/2024)

Thành lập một công ty tại Nam Định không chỉ là một quyết định quan trọng mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và am hiểu về các quy trình pháp lý. PPI Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định, tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu với sự chuyên nghiệp và uy tín. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty với mức giá hợp lý, đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

1. Các loại hình công ty có thể thành lập tại Nam Định

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Trước khi bắt đầu quá trình thành lập công ty, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là điều quan trọng. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các quy định và điều khoản pháp lý khác nhau, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nội bộ và phát triển tương lai của doanh nghiệp. Dưới đây là các loại hình công ty phổ biến tại tỉnh Nam Định:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Là doanh nghiệp mà một cá nhân là chủ sở hữu toàn bộ vốn và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của công ty.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Được thành lập bởi ít nhất hai cá nhân hoặc tổ chức, mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm về công ty theo mức độ vốn góp của mình.

- Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn được chia thành các cổ phiếu và có thể công khai phát hành cho các nhà đầu tư. Cổ đông chịu trách nhiệm về công ty theo số lượng cổ phần mà họ nắm giữ.

- Công ty hợp danh: Công ty hợp danh là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức cùng nhau hợp tác, chia sẻ lợi nhuận và chịu trách nhiệm về công ty theo mức độ vốn góp của mỗi thành viên.

- Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về công ty theo toàn bộ tài sản cá nhân.

2. Điều kiện cần thiết để thành lập công ty tại Nam Định

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Chủ thể thành lập công ty

Mọi cá nhân và tổ chức, không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, đều có quyền thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt không được phép thành lập công ty, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. Các trường hợp này bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức: Những người đang công tác trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các tổ chức do Nhà nước giao nhiệm vụ, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật.

 • Người chưa thành niên: Đây là những người dưới 18 tuổi, tuổi thành niên theo quy định của pháp luật. Người chưa thành niên không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và do đó không thể thành lập công ty.

 • Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Đây là những trường hợp mà pháp luật xác định hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân do các lý do như tâm thần, sức khỏe, hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngành, nghề kinh doanh

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng ngành, nghề đăng ký thực hiện hoạt động kinh doanh không bị cấm đầu tư hoặc kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký ngành, nghề kinh doanh. Đòi hỏi phải nắm vững các quy định, luật lệ liên quan đến ngành nghề mà họ muốn hoạt động trong Nam Định. Nếu ngành nghề đó thuộc nhóm có điều kiện, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng họ đáp ứng được tất cả các yêu cầu và điều kiện được quy định bởi pháp luật bao gồm cả điều kiện về vốn đầu tư, hạ tầng, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.

Vốn thành lập công ty

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Luật Doanh nghiệp quy định rằng vốn của doanh nghiệp được quyết định và đăng ký bởi chủ doanh nghiệp khi mở công ty. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề yêu cầu mức vốn tối thiểu để thành lập công ty, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng đủ điều kiện này.

Theo khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp, tài sản góp vốn có thể bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông của công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc này bao gồm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đã đăng ký và các biện pháp giao nhận tài sản không đăng ký.

Tên công ty

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Việc đặt tên cho công ty không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần, mà còn là một quyết định quan trọng định hình hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng và cộng đồng. Dưới đây là những quy định cụ thể về việc đặt tên công ty:

 • Cấu trúc tên công ty: Tên công ty bao gồm hai thành phần chính: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Loại hình doanh nghiệp được ghi rõ theo quy định của pháp luật, còn tên riêng có thể sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ số, và một số ký hiệu đặc biệt như F, J, Z, W.

 • Vị trí gắn tên công ty: Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh khác của doanh nghiệp. Ngoài ra, tên công ty cũng phải xuất hiện trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 • Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: Trong trường hợp sử dụng tên bằng tiếng nước ngoài, tên này phải được dịch từ tiếng Việt sang một trong các ngôn ngữ có bảng chữ cái Latinh. Khi dịch tên này, có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Luật Doanh nghiệp cấm việc đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã được đăng ký. Ngoài ra, cấm sử dụng tên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, và các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trụ sở chính

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Việc thiết lập trụ sở chính của doanh nghiệp là một phần quan trọng của quá trình đăng ký doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Dưới đây là các điều kiện cụ thể về trụ sở chính:

 • Địa chỉ trong lãnh thổ Việt Nam: Trụ sở chính của doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ của Việt Nam. Đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và dễ dàng quản lý và giám sát từ cơ quan chức năng.

 • Địa chỉ cụ thể và xác định: Địa chỉ của trụ sở chính phải được xác định rõ ràng và chính xác, bao gồm số nhà, tên đường, tên phường/xã/thị trấn, tên quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh hoặc TP trung ương/tỉnh. Thông tin này giúp cho việc liên lạc và giao tiếp với doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả.

3. Thủ tục và quy trình thành lập công ty tại Nam Định

dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Bước đầu tiên trong quá trình thành lập công ty là chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập. Dưới đây là một số tài liệu quan trọng cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp: Đây là một tài liệu quan trọng, theo mẫu được quy định bởi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Đây là bước khởi đầu để chính thức đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập: Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lập, bạn cần chuẩn bị danh sách thành viên (đối với Công ty hợp danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần).

 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý: Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm bản sao công chứng của chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương (đối với tổ chức).

 • Điều lệ công ty: Điều lệ là tài liệu quan trọng quy định về tổ chức, hoạt động và quyền lợi của các bên trong doanh nghiệp. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau, điều lệ cũng có những nội dung riêng biệt, nên bạn cần phải chuẩn bị điều lệ phù hợp.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Đối với những doanh nghiệp có sự đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài, bạn cần chuẩn bị bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Nộp hồ sơ thành lập công ty

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định pháp luật, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Quy trình này thường được thực hiện thông qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nơi cung cấp các dịch vụ trực tuyến để hỗ trợ quá trình đăng ký doanh nghiệp một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Giải quyết hồ sơ tại cơ quan cấp phép

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc thiếu thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản thông báo về các yêu cầu cần sửa đổi hoặc bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngoài ra, họ cũng có thể chọn dịch vụ nhận kết quả qua bưu chính, giúp tiện lợi và linh hoạt hơn trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định uy tín, chuyên nghiệp

PPI Việt Nam là một địa chỉ đáng tin cậy cho các dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định. Với uy tín được xây dựng từ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp nhất để giúp khách hàng thành lập công ty một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất.

Chúng tôi hiểu rõ quy trình và các yêu cầu pháp lý cần thiết để thành lập một công ty tại Nam Định. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về luật pháp và quy trình hành chính, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn từ việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để hỗ trợ trong việc thành lập công ty tại Nam Định, hãy liên hệ ngay với PPI Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết:

Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định tại PPI Việt Nam:

 • Địa chỉ: Số 106, đường Nguyễn Khánh Toàn, KĐT Bãi Viên, Tp. Nam Định
 • Hotline: 0944 35559 – 0912 535 542
 • Email: ktppivietnam@gmail.com
 • Website: https://ketoanppivietnam.vn/
Bài viết cùng danh mục
Copyright 2019 © PPI Việt Nam
ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 - Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông - Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P.Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0964.787.599

Website: www.ppivietnam.vn

Email: ktppivietnam@gmail.com

   
Lượt truy cập: 151918748
Số người đang xem: 15