Trang chủ /Tài liệu kế toán - Thuế/Kế toán thuế
LƯU Ý LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2019 MỚI NHẤT
(10/10/2019)

Năm 2019 – Một kỳ kế toán mới lại bắt đầu. Kế toán An Hiểu Minh xin cập nhật cho các bạn “Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019 mới nhất”. Cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN – TNDN.

Lưu ý: Hạn nộp Tờ khai thuế => Cũng là hạn nộp Tiền thuế (nếu có)

1. Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập: Khai lệ phí môn bài một lầnkhi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của thángbắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
Ví dụ: Công ty A thành lập ngày 20/3/2019 (Ngày trên giấy phép kinh doanh) => Thì hạn nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài là ngày 31/3/2019.
b. Những DN đang hoạt động:
– Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
=> (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)

(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

– Nếu DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.
– Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCSDHĐ:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Cty TNHH An Hiểu Minh kê khai thuế GTGT theo tháng: => Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2019. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2019.
– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Cty TNHH An Hiểu Minh kê khai thuế GTGT theo quý: => Tờ khai thuế GTGT quý 4/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2019.
– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
– Hồ sơ quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2018. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2019.
– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghỉ:
 Căn cứ theo điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.
4. Trường hợp 
ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉtheo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Ví dụCty TNHH An Hiểu Minh kê khai thuế GTGT theo quý và có lịch nộp như sau:
– Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019 là ngày 30/4/2019 (ngày 30) -> Nhưng 2 ngày 30/4 và ngày 1/5 là 2 ngày nghỉ lễ -> Nên hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019 sẽ là ngày 2/5/2019.
– Hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2018 là ngày 31/3/2019 (ngày thứ 90) -> Nhưng ngày 31/3/2019 là ngày là ngày Chủ nhật -> Nên hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2018 sẽ là ngày 1/4/2019.
Chú ý: 
– Trên đây là trường hợp các bạn nộp bản giấy trực tiếp cho cơ quan thuế. (Vì là ngày nghỉ , ngày lễ nên Cơ quan thuế không làm việc => nên không nộp được)
– Còn nếu là Nộp qua mạng thì các bạn tham khảo quy định sau:
 Căn cứ theo khoản 3, điều 1 của thông tư 35/2013/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định:
Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận:
1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).
– Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.
2. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
3. Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến.

Như vậy: Nếu nộp hồ sơ thuế điện tử thì: => Các bạn có thể nộp qua mạng bất cứ lúc nào và bất cứ thời điểm nào => Nên sẽ phải theo quy định nhé (không có ngày nghỉ)

Những chú ý khi kê khai các loại Báo cáo thuế trên:

Hạn nộp thuế GTGT:

Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)

Hạn nộp thuế TNCN:

– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty TNHH An Hiểu Minh thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Tháng 1/2019 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 05/KK-TNCN và 06/TNCN  < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2019

– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

Hạn nộp Tiền thuế TNDN tạm tính:
– Doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa: => Nhưng các bạn vẫn phải dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tự tạm tính tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

Hạn nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn:
– Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

=> Nếu DN mới thành lập chưa làm thủ tục đặt in hóa đơn (Hoặc chưa mua hóa đơn của Cơ quan thuế) => Thì không phải nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn.
– Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

=> Nếu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
– Nếu doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.

Liên hệ với PPI Việt Nam để được hỗ trợ:

Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn thuế PPI Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Đồng Tâm, Ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0964.787.599 - 0907.847.988 

Email: info@ppivietnam.vn

Website: www.ppivietnam.vn

Bài viết cùng danh mục
Copyright 2019 © PPI Việt Nam
ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 - Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông - Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P.Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0964.787.599

Website: www.ppivietnam.vn

Email: ktppivietnam@gmail.com

   
Lượt truy cập: 147038782
Số người đang xem: 9